Wymywanie chemiczne

 • Ferrous Sulfate Heptahydrate (Iron Vitriol)

  Heptahydrat siarczanu żelazawego (Witriol żelaza)

  Może być stosowany jako reduktor w galwanizerniach, jako flokulant w ściekach przemysłowych, jako odsadnik w drukarniach i farbiarniach, jako surowiec dla roślin czerwieni żelazowej, jako surowiec dla roślin pestycydowych, jako surowiec dla rośliny nawozowe, jako nawóz do kwiatów siarczanu żelazawego itp.

 • Sodium Hydroxide Granules Caustic Soda Pearls

  Granulat wodorotlenku sodu Perły sody kaustycznej

  Perły sody kaustycznej otrzymywane są z wodorotlenku sodu. Jest to biała, higroskopijna, bezwonna substancja stała.Perełki sody kaustycznej łatwo rozpuszczają się w wodzie, z wydzielaniem ciepła.Produkt rozpuszczalny w alkoholach metylowym i etylowym.

  Wodorotlenek sodu jest silnym elektrolitem (całkowicie zjonizowany zarówno w stanie krystalicznym, jak i rozpuszczonym). Wodorotlenek sodu nie jest lotny, ale łatwo unosi się w powietrzu w postaci aerozoli.Jest nierozpuszczalny w eterze etylowym.